KONTAKT

Sídlo (fakturačná adresa) :
Nábytok TATRY, s.r.o. 
Scherfelova 1377/2
058 01 Poprad

Výroba (adresa dodania) :
Nábytok TATRY, s.r.o.
Teplická 3753
058 01 Poprad

e-mail: vyroba@nabytoktatry.sk

IČO: 31722792
DIČ: 2020515167
IČ DPH: SK2020515167
Bankové spojenie :
ČSOB 40 0375 1182/7500  IBAN SK49 7500 0000 0040 0375 1182
VUB   32 2305 2055/0200  IBAN SK36 0200 0000 0032 2305 2055

 

* od 10.4.2024 máme nový názov spoločnosti ( pred tým: PROFINEX, spol. s r.o.)

výpis z obchodného registra

Zápis v obchodnom registri:  Vložka číslo: 2846/P